Diwrnod i Chi a’r Ci

  • Saturday 1 October 2022
  • 10am - 6pm

Dewch â’ch cŵn am dro o amgylch ein 568 erw o gefn gwlad am gael awyr iach, ac archwilio ein parcdir a adferwyd yn ddiweddar.

Bob dydd Llun a phob dydd Gwener, ynghyd â phenwythnos cyntaf o bob mis yn ddiwrnodau i chi ar ci.


Dyddiadau Medi 

Dyddiau’r wythnos – Bob dydd Llun a phob dydd Gwener.

Penwythnosau – Sadwrn 3ydd & Sul 4ydd.

Dyddiadau Hydref 

Dyddiau’r wythnos – Bob dydd Llun a phob dydd Gwener.

Penwythnosau – Dydd Sadwrn 1af a dydd Sul 2il.


Ni chaniateir cŵn yn y Tŷ Gwydr Mawr nac yn y Tŷ Trofannol. Gofynnwn i berchnogion cŵn i gadw at ein rheolau Diwrnodau i Chi a’r Ci – darllenwch nhw cyn i chi ddod â’ch ci os gwelwch yn dda.