Diwrnod i Chi a’r Ci

  • Friday 10 February 2023
  • 10am - 4pm

Dewch â’ch cŵn am dro o amgylch ein 568 erw o gefn gwlad am gael awyr iach, ac archwilio ein parcdir a adferwyd yn ddiweddar.

Bob dydd Llun a phob dydd Gwener, ynghyd â phenwythnos cyntaf o bob mis yn ddiwrnodau i chi ar ci.


Dyddiadau Ionawr

  • Dyddiau’r wythnos – Bob dydd Llun a phob dydd Gwener.
  • Penwythnosau –

Dyddiadau Chwefror

  • Dyddiau’r wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
  • Penwythnosau – Sadwrn 4ydd a Sul 5ed

Dyddiadau Mawrth

  • Dyddiau’r wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
  • Penwythnosau – Sadwrn 4ydd a Sul 5ed

Ni chaniateir cŵn yn y Tŷ Gwydr Mawr nac yn y Tŷ Trofannol. Gofynnwn i berchnogion cŵn i gadw at ein rheolau Diwrnodau i Chi a’r Ci – darllenwch nhw cyn i chi ddod â’ch ci os gwelwch yn dda.