Addurniadau Pyrograffeg y Nadolig

  • Saturday 8 December 2018
  • 11am - 12pm
Sut i archebu

Addurniadau Pyrograffeg y Nadolig

Crëwch addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig ac addurnwch nhw eich hun gan ddefnyddio’r dechneg pyrograffeg.

Defnyddiwch pren wedi’i dorri a’i achubir o’r Ardd Fotaneg a chrëwch clecars Nadolig, addurniadau, coed, sêr a thagiau anrhegion.

Ychwanegwch y cyffyrddiadau olaf gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys pensiliau dŵr sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd a rhubanau, edau a raffia wedi’u hailgylchu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Nid yw’r gweithdy am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg, gwelwch yma am restr lawn o brisiau mynediad os gwelwch yn dda.  Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd.

Mae’r gweithdy hwn yn cael ei darparu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.