Penwythnos Afalau

  • Y Stablau
  • Sad 19 Hyd - Sul 20 Hyd 2019
  • 10am - 4pm
Sut i archebu

Unwaith eto eleni bydd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gartref i arddangosfa afalau fwyaf Cymru

Yn ychwanegol at y gwasanaeth adnabod afal poblogaidd a chyfleoedd blasu afal, rydym yn falch iawn o gael cyfres o deithiau cerdded a siarad am afalau.

Dydd Sadwrn 19eg Hydref 1-2yp – bydd yr awdur Carwyn Graves yn siarad am “Afalau yng Nghymru”, ei lyfr a ysgrifennwyd i dynnu sylw at amrywiaethau afalau Cymru a’r rhan y mae afalau wedi’i chwarae yng Nghymru a’i hanes ar hyd y canrifoedd.

Dydd Sul 20fed Hydref 1-2yp – bydd yr awdur Naomi Slade yn siarad am ei llyfr ‘An Orchard Odyssey: Dod o hyd i a thyfu ffrwythau coed yn eich gardd, cymuned a thu hwnt’

Dydd Sadwrn 19eg a dydd Sul 20fed Hydref 12 – 12.40yp – Bydd Ben Wilde, garddwr Tyfu’r Dyfodol, yn yr Ardd Ddeu-fur i ddangos sut y gallwch chi dyfu afalau mewn gardd fach.

Dewch hefyd er mwyn elwa ar brofiad a chyngor Paul Davis, perchennog meithrinfa Dolau Hirion ger Llandeilo, a fydd yno i ateb eich cwestiynau a’ch helpu i ddewis y math iawn ar gyfer eich gardd chi.

Mae’r Ardd hefyd wedi derbyn gwobr Casgliad Planhigion Cenedlaethol am yr amrywiaeth o afalau brodorol Cymreig sydd gennym ym Mherllan yr Ardd a bydd y penwythnos yn rhoi cyfle i agor y berllan yn swyddogol.

Bydd gwneuthurwyr bwyr, seidr a sudd afal lleol yno gyda’u nwyddau, yn ogystal a ‘Gweithgareddau Gyda’n Gilydd’ – gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd – yn cynnwys gwasgu afalau a chrefftau.

Mae’r digwyddiad hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.