Taith Gerdded Drwy Hanes

  • Sunday 19 September 2021
  • 2pm - 2:45pm
Sut i archebu

Mae ystâd Neuadd Middleton yn dyddio’n ôl bron i 400 mlynedd ac mae ganddi hanes cymhleth a chymhellon.

Ymunwch â’n Swyddog Treftadaeth, William Sims, am daith o amgylch rhai o’r safleoedd hanesyddol allweddol yn yr Ardd Fotaneg.

Mae’r daith yn dechrau wrth fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr a bydd yn para tua 45 munud. Nid oes angen archebu’r daith ymlaen llaw.