Dydd Mawrth Mwdlyd

  • Mawrth 5 Chwefror 2019
  • 1pm - 2pm
Sut i archebu

Oherwydd poblogrwydd Dydd Mercher Mwdlyd, rydym wedi cyflwyno sesiwn ARALL, Dydd Mawrth Mwdlyd!

 

Mae Dydd Mawrth Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer cyn-ddisgyblion. Bydd y Dyddiau Mawrth Mwdlyd yn dechrau am 1yp, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.

Dewch i ymuno a ni am ein sesiwn olaf ni cyn y gwyliau haf.

Byddwn ni yn cael “Sbri gyda’r Tylwyth Teg.” Bydd y plant yn chwilio am y tylwyth teg sy’n ymweld a choedwigoedd ni. Wedyn bydd gweithgareddau yn cynnwys coronau tylwyth teg a peintio mwd.

Bydd  Mawrth Mwdlyd yn ailddechrau ar y 10ydd  o Fedi.