Dydd Mawrth Mwdlyd

  • Mawrth 18 Mehefin 2019
  • 1pm - 2pm
Sut i archebu

Oherwydd poblogrwydd Dydd Mercher Mwdlyd, rydym wedi cyflwyno sesiwn ARALL, Dydd Mawrth Mwdlyd!

 

Mae Dydd Mawrth Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer cyn-ddisgyblion. Bydd y Dyddiau Mawrth Mwdlyd yn dechrau am 1yp, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Enw ein sesiwn ni wythnos nesaf ar yr 18fed bydd “Rydyn ni’n mynd ar helfa byg”. Byddwn ni’n chwilio am fwystfilod bach gwahanol yn y coedwigoedd. Wedyn byddwn ni’n gwneud bwystfilod ni ein hunain a mynd a^ nhw adre. Bydd stori am fwystfilod bach a chaneuon ar y diwedd fel arfer.

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.