Dydd Mawrth Mwdlyd

  • Mawrth 30 Ebrill 2019
  • 1pm - 2pm
Sut i archebu

Oherwydd poblogrwydd Dydd Mercher Mwdlyd, rydym wedi cyflwyno sesiwn ARALL, Dydd Mawrth Mwdlyd!

 

Mae Dydd Mawrth Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer cyn-ddisgyblion. Bydd y Dyddiau Mawrth Mwdlyd yn dechrau am 1yp, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

 

Ein gweithgaredd yr wythnos hon, sef 2 Ebrill, yw sesiwn o’r enw ‘Beth sydd yn y pwll?’. Bydd y sesiwn yn dechrau gyda dod a rhannu byrbryd. Yna bydd y plant yn cyfarfod â phenbwl bach ac yn mynd i ymweld â’r pwll i edrych ar y grifft broga. Bydd y plant hefyd yn mynd i’r pwll dipio i weld beth arall sydd yn y pwll. Ar ddiwedd y sesiwn bydd y plant yn creu pyped i ddangos cylch bywyd penbwl, ac mae ganddynt stori o’r enw ‘the teeny weeny tadpole’.

 

Ein gweithgaredd yr wythnos nesaf, sef 9 Ebrill, yw sesiwn o’r enw ‘Cwningod y Pasg’. Bydd y sesiwn yn dechrau gyda dod a rhannu byrbryd. Yna bydd y plant yn dod o hyd i gwningod bach llwglyd yn y goedwig ac yna’n chwilio am ac yn casglu pethau maen nhw’n hoffi eu bwyta. Bydd y plant yn gwneud clustiau cwningen eu hunain a byddant yn defnyddio eu dychymyg i esgus bod yn gwningod. Bydd helfa wyau ar y diwedd yn ogystal â stori cwningod ac amser cân.

 

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.