Dydd Mawrth Mwdlyd

  • Mawrth 19 Chwefror 2019
  • 1pm - 2pm
Sut i archebu

Oherwydd poblogrwydd Dydd Mercher Mwdlyd, rydym wedi cyflwyno sesiwn ARALL, Dydd Mawrth Mwdlyd!

 

Mae Dydd Mawrth Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer cyn-ddisgyblion. Bydd y Dyddiau Mawrth Mwdlyd yn dechrau am 1yp, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

 

Ein gweithgaredd yr wythnos nesaf, sef 19 Chwefror, yw sesiwn o’r enw ‘Dafad ar Goll’. Bydd y plant yn helpu’r famog i ddod o hyd yw oen yn y goedwig. Byddwn yn sôn am y defnydd o wlân defaid yn ogystal â dangos sut i lanhau gwlân trwy frwsio, a hefyd sut i ddefnyddio hirfain i greu edau. Bydd y plant yn gwneud pyped bach i fynd adref a, a chwarae gêm o guddio defaid ac edrych amdano. Bydd stori a chaneuon thema ar ddefaid ar ddiwedd y sesiwn.

 

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.