Diwrnod yr Aelodau

  • Gwener 17 Mai 2019
  • 10am - 5pm
Sut i archebu

Gyda’ch cerdyn aelodaeth werthfawr yn eich llaw, dewch i fwynhau diwrnod arbennig o sgyrsiau a theithiau. Darganfyddwch beth sy’n newydd yn yr Ardd ar gyfer 2019 a pha gynlluniau sydd gennym ar gyfer y dyfodol.

Bydd ein 9fed Gwerthiant Planhigion Blynyddol hefyd yn cymrydd lle.

Mae gweithgareddau yn cynnwys cyflwyniad gan Lucy Witter ar ‘Ymchwil Blodau Gwyllt i mewn i Gymysgedd Hadau ar gyfer Peillwyr’.