Diwrnod i Chi a’r Ci

  • Llun 13 Awst 2018
  • 10am - 4:30pm
Sut i archebu

Mae POB dydd Llun a dydd Gwener yw Diwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, dewch a’ch ci anwes am wâc hyfryd o gwmpas ein Gardd brydferth.

Mae rheolau Diwrnod i Chi a’r Ci yr Ardd yn annog pob perchennog i fod yn gyfrifol a chlirio i fyny ar ôl eu cŵn, a chadw eu hanifeiliaid ar dennyn estynadwy bob amser.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 4.30yh, gyda’r mynediad olaf am 3.30yh.

Mae mynediad AM DDIM i’r Ardd i aelodau, a pharcio AM DDIM i bawb.  Does dim tâl i gŵn.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill, galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ewch i www.gardenofwales.org.uk