Diwrnod Ffwng Cymru 2019

 • Sul 13 Hydref 2019
 • 10am - 4pm
Sut i archebu

Diwrnod Ffwng Cymru

Mae 13 o Hydref yn addo i fod yn ddiwrnod ffwng-tastig wrth i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddathlu ei 8fed Diwrnod Blynyddol Ffwng Cymru. Mae’r lleoliad yma’n gwybod sut mae rhoi dirdro o hwyl i ffwng, bydd ymwelwyr yn dod o hyd i gymysgedd o wyddoniaeth, hwyl, celf a hud a fydd yn apelio at unrhyw un sy’n chwilfrydig am y deyrnas ryfedd ond diddorol yma o ffwng. Gyda rhaglen wych o sgyrsiau a theithiau cerdded, gall ymwelwyr sy’n galw draw ar gyfer Diwrnod Ffwng Cymru gasglu technegau adnabod sylfaenol defnyddiol a darganfod pa ffwng y gallwch eu bwyta – ac yn wir y rhai na ddylech – a chael awgrymiadau ar sut i dyfu madarch bwytadwy ar lyfrau, gwellt, logiau a hyd yn oed hen ffa coffi.

Bydd yna amrywiaeth o stondinau masnach a gweithgaredd yn Nhŷ Gwydr Mawr eiconig yr Ardd Fotaneg, gan gynnwys gweithwyr coed, crefftwyr a gweithgareddau madarch i bawb yn y tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd!

Yn yr awyr agored, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn lle gwych i ddod a chwilio am ffyngau gwyllt, a chewch chi bob math o gynefin sy’n gyfeillgar â madarch yma – coedwigoedd, caeau, lawntiau a gwelyau blodau. Mae yna ddôl hyd yn oed sydd â chasgliad rhyngwladol pwysig o ffyngau caen cwyr aml-liw. Gall pobl sy’n pryderu am yr afiechyd ffwngaidd gwywo sy’n lladd nifer o’n coed onnen Gymreig hefyd ddarganfod bod yr ymchwil gan yr Ardd Fotaneg helpu tuag at ddeall mwy am y bygythiad dinistriol yma.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, Bruce Langridge, fod “Diwrnod Ffwng Cymru wedi bod yn gymaint o lwyddiant bod y cysyniad wedi ymledu i ddigwyddiad Diwrnod Ffwng y DU ar draws dros 80 o leoliadau yn y DU. Rydym yn ymwybodol pa mor bwysig yw hi i wneud Diwrnod y Ffwng i apelio at bob oed a gallu, gan fod y bywyd diddorol a dirgel yma’n rhan hanfodol o’n hecosystem ac eto ychydig iawn o bobl sy’n deall neu’n gwerthfawrogi eu gwerth. Ein gwaith ni fel gardd fotaneg genedlaethol yw cyffroi diddordeb ac i ledaenu gwybodaeth am fyd hyfryd y ffwng.”

Bydd ymwelwyr iau wrth eu bodd yn paentio wynebau ffyngau, gwneud bwyd y boda pren a gweithgareddau thema ffyngau trwy gydol y dydd. Bydd cyfle iddynt hefyd ymweld â Choed y Tylwyth Teg, sy’n gyfoethog o ffyngau lle gallant chwilio am arwyddion o fywyd tylwyth teg domestig a phostio llythyr at y tylwyth teg yn y pentref tylwyth teg. Bydd y rheiny sydd wrth eu bodd â bale hefyd yn mwynhau perfformiadau sydd wedi eu hysbrydoli gan dylwyth teg a ffwng mewn perfformiad gan Bale Ieuenctid Llangain ac mae mynediad i’r Ardd yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd wedi’i wisgo fel tylwyth teg neu gorrach i’r diwrnod hudolus yma!

Os ydych yn ysu am gael ragor o wybodaeth am ffyngau cyn Diwrnod Ffwng Cymru, mae cwrs Adnabod Ffwng yr Ardd ar Ddydd Mercher, Hydref 10fed, dan arweiniad Pennaeth Dehongli a Dechreuwr Diwrnod Ffwng y DU, Bruce Langridge.

Mae’r digwyddiad yn cynnwys:

 • Teithiau a sgyrsiau tywys amdano ffwng mewn gweunydd, gwelyau blodau, lawntiau a choedwig
 • Bwrdd Tony – digonedd o ffwng ffres
 • Bale ffwng a thylwyth teg
 • Dewch i ddarganfod pa ffwng y gallwch fwyta, a pha rhai y dylech osgoi
 • Taith y Tylwyth Teg – edrychwch am olion y tylwyth teg yng Nghoed y Tylwyth Teg, sy’n gyfoethog mewn ffwng, a phostiwch lythyr i’r tylwyth teg yn eu pentref
 • Arddangosfa o lyfrgell ffwng Roy Watling
 • Arddangosfeydd o decstilau, celf a darluniau wedi’u hysbrydoli gan ffwng
 • Llawer o weithgareddau ffwng a thylwyth teg i’r teulu
 • Stondinau yn gwerthu cynnyrch ffwng a thylwyth teg

Pefformiadau gan Fale Llangain yn Theatr Botanica

1.30-2yp

2.15-2.45yp

3-3.30yp

Mae pob perfformiad bale am ddim gyda mynediad i’r Ardd, casglwch docyn am yr amser y hoffech o gyntedd Theatr Botanica os gwelwch yn dda.

Mae Diwrnod Ffwng Cymru yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.