Darlunio gyda Lliw gyda Genevieve Caminade

Sut i archebu

Celf yn y Tŷ Gwydr Mawr [neu y tu allan os bydd yn rhy boeth dan do.

Archwilio darlunio, gyda phensiliau lliw a lliwiau pastel sialc.

Dewch â’ch dewis o ddefnyddiau lliw a phad braslunio, a sedd deircoes ichi gael symud o gwmpas a darlunio o wahanol onglau.

kay.bailey@gardenofwales.org.uk / 01558 667150.