Diwrnod Cennin Pedr

  • Sadwrn 23 Mawrth 2019
  • 10am - 4:30pm
Sut i archebu

Fel blodyn cenedlaethol Cymru, mae’n hollol naturiol i’r cennin-Pedr gwych gael eu cynrychioli mor dda yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ers agor yr Ardd yn y flwyddyn 2000, mae wedi arddangos dros 50 o wahanol fathau o’r blodyn llachar, neilltuol hwn.

Ond beth yn union yw cenhinen-Bedr? Y dehongliad clasurol a wisgir gan Gymry balch ar ddydd Gŵyl Dewi yw blodau mawr melyn gyda thrwmped. Ond gallai ymwelwyr â Gardd y Gwanwyn hefyd weld mathau gyda mwy o liw oren, pinc, gwyrdd neu wyn nag o felyn. Gallent sylwi ar lawer gwahanol faint, amrywiaeth cymhleth o ffurfiau blodau, ac o bwyso ymlaen caent rai aroglau melys a chynnil.

Bydd Diwrnod Cennin Pedr yn eich helpu i ddeall y gwahaniaethau rhwng un genhinen Bedr a’r llall.

Bydd yna sgwrs dan do gan gydawdur o lyfryn newydd cennin Pedr yr Ardd, Dr Kevin McGinn, Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, taith yn yr awyr agored o’r casgliadau sy’n ymddangos yn hwyrach yn yr Ardd ac arddangosfa o ffotograffau cennin Pedr gan Mike Danford, ffotograffydd a gwirfoddolwr yn Llyfrgell yr Ardd, yn Oriel yr Ardd.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynd ati i greu crefftau cennin Pedr, yn ogystal â dysgu mwy ar dyfu o fylbiau gan arbenigwyr garddwriaethol Tyfu’r Dyfodol.

Cofiwch i alw yn Siop Blanhigion Y Pot Blodyn am amrywiaeth o gennin Pedr i’w brynu.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.