Cyrsiau Byr AM DDIM* i’r Teulu – Gwesty Gwenyn

  • Mawrth 27 Awst 2019
  • 2pm - 4pm
Sut i archebu

Hwyl Hau a Thyfu

Ymunwch â’r hwyl hau a thyfu yn yr Ardd yn ystod gwyliau’r haf, gyda chyrsiau byr am ddim* i’r teulu, wedi’u darparu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Gwesty Gwenyn

Dydd Llun Awst 5ed, Dydd Mawrth Awst 6ed, Dydd Sadwrn Awst 10fed, Dydd Llun Awst 12fed, Dydd Mawrth Awst 13eg, Dydd Gwener Awst 16eg, Dydd Llun Awst 19eg, Dydd Mawrth Awst 20fed, Dydd Mawrth Awst 27ain, Dydd Gwener Awst 30ain & Dydd Sadwrn Awst 31ain

A wyddoch chi fod y rhan fwyaf o wenyn yn ddi-frenhines, ddim yn creu mel ac yn byw ar ben eu hun? Mae’r gwenyn hyn yn cael eu galw’n gwenyn unigol, ac mae gennym ni dros 250 rhywogaeth wahanol yn y DU.

Er mwyn helpu i gefnogi poblogaethau gwenyn unigol yn eich gardd, gallwch greu gwesty gwenyn eich hun lle gallwch chi wylio cylch bywyd y creaduriaid hyfryd hyn. Dysgwch sut i greu gwesty gwenyn eich hun gan ailgylchu deunyddiau a’r lleoliad gorau i’w rhoi yn eich gardd neu falconi. Dysgwch mwy ar ein cystadleuaeth Prosiect Peillio gwych, sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â’r Grŵp Eco Attractions, i ddylunio a chreu Palas Peillwyr eich hun! Os yn bosib, dewch â’ch poteli gwag eich hun os gwelwch yn dda.

Cyrsiau ymlaen o 11yb-1yp a 2yp-4yp yng Nghanolfan Tyfu.

*Nodwch nid yw’r cyrsiau byr yn cynnwys mynediad i’r Ardd. Am fanylion ar brisiau mynediad, gwelwch yma os gwelwch yn dda.

Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.