Cyngerdd Gŵyl Ifan

  • Sadwrn 22 Mehefin 2019
  • 7:30pm - 11:30pm
Sut i archebu

Bydd y cyngerdd arbennig hwn yn canolbwyntio ar flodau gwyllt eleni

Bydd Symphonica Tywi yn helpu ni i ddathlu Penwythnos Blodau Gwyllt yn eu cyngerdd canol haf blynyddol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd y cyngerdd poblogaidd – ar ddydd Sadwrn, Mehefin 22ain – yn canolbwyntio ar flodau gwylltion i gyd-fynd â digwyddiad deuddydd yr Ardd sydd hefyd ymlaen y penwythnos hwnnw.

Yn amgylchedd hyfryd Tŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster, tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf y byd, bydd y gerddorfa symffoni 55-darn yn cychwyn am 7.30yh ac yn chwarae nes iddi nosi.

Mae’r digwyddiad yn uchafbwynt y tymor ac mae’n addo unwaith eto, i fod yn wledd o gerddoriaeth glasurol boblogaidd – ac, eleni, mae ganddynt hwy sgiliau soprano rhyngwladol aml-dalentog Dr Julie Yuan-Ru Hsieh.

Dywedodd yr arweinydd Mike Cottam: “Mae thema flodeuog y cyngerdd eleni yn rhoi i ni amrywiaeth o gerddoriaeth glasurol boblogaidd gan gynnwys Cerdded i’r Ardd paradwys gan Delius, Walts y Blodau gan Tchaikovsky, Goddiweddyd i’r Gwenyn gan Ralph Vaughan Williams, Parc Jwrasig gan John Williams, Can i’r Lleuad gan Dvorak ac Allan o Affrica gan John Barry, ynghyd ag arias eraill o operâu a sioeau cerdd enwog a ganwyd gan Julie Hsieh gyda’r gerddorfa. “Mae llawer o ddarnau cariadus eraill o fyd y sinema i’w gael i cwblhau rhaglen y nos.”

“Yn wir, rydym yn falch iawn o gael soprano mor dalentog yn canu gyda ni eleni. Bydd yn ein helpu i’w wneud yn noson arbennig iawn i’w chofio. ”

Mae tocynnau Cyngerdd Gŵyl Ifan yn £15 (£13 i Aelodau’r Ardd) ac maent ar gael trwy ffonio 01558 667149.

Noddir y digwyddiad hwn gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd Fotaneg Genedlaethol sy’n ceisio hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer peillwyr, diogelu bywyd gwyllt a rhinweddau tyfu planhigion ar gyfer bwyd, hwyl, iechyd a lles. Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig – Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.