Cwrs Planhigion Am Ddim

  • Sadwrn 27 Ebrill 2019
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Planhigion Am Ddim

Ymlediad – yr eithaf o ail-gylchu planhigion newydd o’r hen!

Gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau lluosogi i greu planhigion newydd o’r rhai sy’n bodoli eisoes.  Gan edrych ar doriadau gwreiddyn a choes, haenu a rhannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.