Cwrs Planhigion Am Ddim

  • Sadwrn 7 Gorffennaf 2018
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Planhigion Am Ddim – Garddwriaeth Ymarferol

Lluosogi – y gorau o uwch-gylchu – planhigion newydd o’r hen!  Gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau lluosogi i greu planhigion newydd o’r rhai sy’n bodoli eisoes.  Gan edrych ar doriadau gwreiddyn a choes, haenu a rhannu.

Cwrs yn cael ei ddarparu gan Neil Barry.  Mae’r cwrs hwn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.