Cwrs Perlysiau Penigamp

  • Iau 21 Mawrth 2019
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Perlysiau Penigamp

Crëwch brofiad synhwyraidd gyda pherlysiau a dod â dimensiwn ychwanegol i’ch gardd.

Adnabyddwch flodau unflwydd, blodau eilflwydd a blodau lluosflwydd i’w defnyddio.  Dysgwch sut mae tyfu o hadau, toriadau a phlygiau yn y polytwnnel.

Gwelwch sut mae cyfuno â phlannu presennol a gwehyddu tapestri ar gyfer y synhwyrau trwy gydol eich lle.

Ewch oddi yma gydag awgrymiadau ar dorri ar gyfer sychu a dulliau eraill o ddiogelu blasau.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.