Cwrs Llwyddiant gyda Hadau

  • Iau 12 Gorffennaf 2018
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Llwyddiant gyda Hadau – Garddwriaeth Ymarferol

Yn cymryd y dirgelwch allan o hau hadau.  Helpu’r rhai sy’n mynychu i dyfu ystod o blanhigion addurnol a bwytadwy yn llwyddiannus, gan fynd â rhywfaint o’r hyn y maent yn eu hau adref.

Cwrs yn cael ei ddarparu gan Neil Barry.  Mae’r cwrs hwn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.