Cwrs Garddio Twll Clo i Ddechreuwyr

  • Mercher 14 Awst 2019
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Garddio Twll Clo i Ddechreuwyr

Mae gerddi twll clo yn unedau bach, cynaliadwy a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer tyfu llysiau, sydd wedi’u cynllunio i gadw lleithder a maeth, a datblygwyd yn wreiddiol yn Affrica Is-Sahara.  Yn boblogaidd gyda gweithwyr cymorth yn Affrica, mae gerddi twll clo bellach yn cael eu defnyddio ar draws y byd.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn yn ein hystafell ddosbarth, gan ddangos egwyddorion allweddol y system gost isel hon a sut mae prosiectau a arweinir gan y gymuned yn newid bywydau yng Nghamerŵn.

Caiff fynychwyr y cyfle i ddysgu’n ymarferol sut i ddewis y deunyddiau mwyaf priodol ar gyfer y safle ac adeiladu, cyn gweld y broses adeiladu.

Cewch fwy o wybodaeth ar brofiad un o diwtoriaid y cwrs hwn, Natalie Danford, yn y blog hwn a ysgrifennwyd ganddi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.