Cwrs Gardd Flodau’r Peillwyr

  • Iau 17 Ionawr 2019
  • 10am - 1pm
Sut i archebu

Gardd Flodau’r Peillwyr

Dyluniwch a chrëwch eich calendr hau a thyfu o flodeuyn y gwanwyn i flodyn y gaeaf.

Nodwch batrymau blodeuo a sut mae defnyddio ‘torri a dŵad’, ‘cynhyrchwyr canolig’ a ‘rhyfeddodau unigryw’.

Ewch o’r fan yma gydag awgrymiadau ar amseriadau a dysgwch sut mae cynllunio ar gyfer arddangosfa barhaus.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.