Cwrs Gardd Dŵr

  • Iau 28 Chwefror 2019
  • 10am - 1pm
Sut i archebu

‘Dechreuwch Arni’

Dewch ag elfen fyfyriol a phleserus i’ch lle gydag ymagwedd ddiymdrech a dull cynaliadwy.

Dysgwch sut i greu gardd ddŵr mewn hen gynhwysydd sy’n addas i’w ail-ddefnyddio. Nodwch offer a deunyddiau ar gyfer y dasg a pharatowch i’w hadeiladu.

Dilynwch ganllaw syml i ddewis planhigion ac ymarfer plannu i drefnu cynllun.

Ewch â syniadau i ffwrdd gyda chi i gynnal pwll iach ar gyfer ymwelwyr bywyd gwyllt.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.