Cwrs Deall a Thrin Pridd

  • Iau 26 Gorffennaf 2018
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Deall a Thrin Pridd – gan ddechrau o’r ddaear i fyny

Gan ddefnyddio sampl pridd o’ch gardd eich hun, gallwch ddarganfod y math o bridd sydd gennych (gwead, PH) a dysgu sut i wneud y gorau ohono i dyfu planhigion iach yn llwyddiannus.  Bydd y sesiwn yn ymdrin â sut i gynnal a gwella’ch pridd.  Yna, bydd y sesiwn yn edrych ar, ac ymarfer, technegau amaethu amrywiol i ddarparu’r amgylchedd gorau i wreiddiau eich planhigion.

Cwrs yn cael ei darparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.