Cwrs Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau

  • Mercher 3 Hydref 2018
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl yn ein Gardd Wenyn, gan gynnwys cŵyr a’i defnydd mewn canhwyllau.  Dysgwch yr egwyddorion o rolio a mowldio canhwyllau gydag arddangosiad.  Gwnewch ganhwyllau i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.