Cwrs Cyffeithiau Cartref

  • Sul 22 Medi 2019
  • 10am - 4pm
Sut i archebu

Cyffeithiau Cartref: Gwneud y mwyaf o’ch Cynnyrch

Bydd y cwrs hwn yn cynnig trosolwg gynhwysfawr ar y gwahanol ddulliau o greu cyffeithiau sydd ar gael i’r sawl sy’n tyfu cynnyrch cartref.

Bydd y rhan theori yn delio ag agweddau pwysig ar hylendid bwyd ac yn cyflwyno amrywiaeth eang o wahanol ddulliau o greu cyffaith, gan gynnwys gwneud jam a siytni, piclo a chadw mewn poteli, paratoi eich cynnyrch i’w rewi gartref, gwneud sudd, cordial a gwin cartref, dysychu ac eplesu lactig.

Byddwch hefyd yn cael gwneud jam, sieli neu siytni i fynd adre gyda chi. Ar gyfer hyn bydd angen ichi ddod â thuag 1kg o gynnyrch o’ch dewis chi a 4 pot jam.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-4yp. £32.50 (£29.50 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Treborth.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.