Cwrs Cosmetigau’r Arddwyr

  • Gwener 11 Hydref 2019
  • 11am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Cosmetigau’r Arddwyr

Crëwch gosmetigau hyfryd eich hun i’w ddefnyddio ar ôl diwrnod hir yn yr ardd.

Dysgwch am briodweddau cŵyr gwenyn, olewau naws a phlanhigion a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch. Crëwch halwynau bath lafant a bergamot, bar tylino ffa aduki, balm llaw rhosmari a chŵyr gwenyn a balm gwefus melyn Mair.

Cwrs yn cael ei gyflwyno gan Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-2yp. £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg yn dilyn eich cwrs.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.