Cwrs Cadw Hadau i Arddwyr

  • Gwener 11 Hydref 2019
  • 10am - 2:30pm
Sut i archebu

Cwrs Cadw Hadau i Arddwyr

Ydych chi erioed wedi ystyried sut i wneud y gorau o flas eich cynhaeaf, neu sut i leihau’r nifer o gynnyrch sy’n mynd yn wastraff? Ydych chi am wybod sut i gasglu a pharatoi hadau i’w storio, yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf?

Ymunwch â Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben, i ddysgu pryd i gynaeafu eich cynnyrch cartref a darganfod sut y gall gwahanol dechnegau storio roi digon o gynnyrch i chi ei fwynhau. Bydd Ben hefyd yn eich tywys trwy’r prosesau a’r technegau sy’n hanfodol ar gyfer casglu, paratoi a storio hadau yn llwyddiannus, wrth warchod amrywiaeth geneteg.

Cwrs yng Nghwrt Insole, Llandaff.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Caiff 1 lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy e-bost neu lythyr at gtfadmin@gardenofwales.org.uk.  Ceisiadau i’w cyflwyno trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.