Cwrs Adnabod Eich Coed

  • Iau 15 Awst 2019
  • 10:30am - 3pm
Sut i archebu

Cwrs Adnabod Eich Coed

Gyda’i frwdfrydedd dros goed, treuliodd Kevin McGinn, ein Swyddog Gwyddoniaeth, ddwy flynedd yn cadarnhau enwau coed sy’n tyfu yn yr Ardd Goed yng Ngerddi Kew.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr a bydd yn cyflwyno’r prif nodweddion botanegol a ddefnyddir i adnabod coed llydanddail sydd i’w gweld yn aml ym Mhrydain.

Cewch ddysgu sut i ddefnyddio allweddi botanegol mewn gweithdy adnabod a gweld amrywiaeth helaeth o wahanol goed brodorol a rhai tramor sy’n tyfu yn yr Ardd Fotaneg wrth fynd ar daith.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.