Cwrs Adnabod Cennau & Mwsogl

  • Sadwrn 15 Mehefin 2019
  • 10am - 4pm
Sut i archebu

Diwrnod Darganfod Fforestydd Pitw

Ydych chi erioed wedi dyfalu sut brofiad yw bod yn goblyn, yn bryfyn neu’n chwilen, yn byw ymysg y mwsogl a’r cen mân?

Mae Cymru yn lle arbennig ar gyfer mwsogl a chen, felly, dewch i ymuno â’r Dr Shaun Russell, Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Treborth, ar siwrnai drwy ryfeddodau’r “fforestydd pitw”.

Hwyrach eu bod yn fach a dibwys i’r llygad, ond pan edrychwch yn fanwl yn agos ar y planhigion bychan hyn, mae iddyn nhw harddwch arbennig a swyddogaeth bwysig yn ‘economi natur’.

Dysgwch sut i wahaniaethu rhwng y grwpiau mawr o fwsogl, llysiau’r afu a chen, ac awn ar daith i’r coedydd yng Ngardd Fotaneg Treborth i archwilio’r planhigion meicro gyda chymorth lens llaw.

Dewch i ddarganfod mai’r pethau bychan sy’n wir yn gwneud i’r byd droi o gwmpas!

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-4yp. £22.50 (£20 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Darparwr Hyfforddiant: Busybees

LleoliadGardd Fotaneg Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.