Clwb Gweithgareddau Archwilwyr yr Ardd

  • Llu 29 Gor - Mer 21 Aws 2019
  • 8am - 6pm
Sut i archebu

Clwb Gweithgareddau Archwilwyr yr Ardd

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau i’ch plant 6-12 oed yn ystod gwyliau’r haf, peidiwch ag edrych ymhellach na’r Ardd Fotaneg Genedlaethol, gyda’n Clwb Gweithgareddau Archwilwyr yr Ardd.

Bydd y Clwb ymlaen yn yr Ardd o Orffennaf 29ain tan Awst 21ain ar ddydd Llun, Mawrth a Mercher.  Gallwch dod â’ch plant i’r Ardd rhwng 8yb a 9yb, a’i casglu rhwng 4yp a 6yp. Fe fydd thema wahanol, sydd gyda chysylltiad â’r Ardd, pob diwrnod a bydd cyfle i’ch plentyn dysgu, chwarae a bod yn greadigol.

Os hoffech archebu lle, cysylltwch â’r Swyddfa Addysg ar 01558 667150 neu e-bostiwch gardenexplorers@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Cost pob sesiwn yw £20 y plentyn.