Clwb Archaeolegwyr Ifanc

  • Sadwrn 3 Awst 2019
  • 10am - 12pm
Sut i archebu

Amserlen CAI yn yr Ardd am 2019 – Cymru Rhufeinig

 

Dydd Sadwrn Mai 4ydd

Defnyddiwch gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd i ddarganfod yr hyn yr ydym eisoes yn ei wybod am archeoleg Rufeinig yn Nyffryn Tywi. Bydd hyn yn cynnwys chwilio am gronfeydd data archaeoleg genedlaethol, archwilio hen fapiau, ac edrych ar ffotograffau awyr.

 

Dydd Sadwrn Mehefin 1af

Ar ôl dysgu am gaer Rufeinig, dyluniwch un eich hun, a phenderfynwch ble y byddech yn dewis ei adeiladu yn Nyffryn Tywi. Byddwch yn defnyddio fideos awyr, ffotograffau awyr, mapiau hanesyddol a safleoedd Rhufeinig yn Nyffryn Tywi i’ch helpu i wneud dewis da!

Dydd Sadwrn Gorffennaf 6ed

Dysgwch am yr hyn a ddigwyddodd i Pompeii pan gafodd ei ddinistrio gan y llosgfynydd, Vesuvius, a darganfyddwch pa fywyd oedd yno ac mewn trefi Rhufeinig eraill. Paentiwch wal ffresgo eich hun, a chwaraewch gerfluniau cerddorol Rhufeinig.

 

Dydd Sadwrn Awst 3ydd

Ymwelwch ag amffitheatr Rufeinig Caerfyrddin (Moridunum) ar gyfer gwisgo i fyny,  actio, ailddeddfiad driliau milwrol a mwy.

 

Dydd Sadwrn Medi 7fed

Defnyddiwch rifolion Rhufeinig a’r wyddor Lladin i gracio codau a darganfod trysor wedi’i gladdu (lleoliad i’w gadarnhau). Byddwn hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio datgelydd metel gan arbenigwyr, byddyn nhw hefyd yn dangos rhai o’r pethau cyffrous y maent wedi’u canfod yn y gorffennol.

 

Dydd Sadwrn Hydref 5ed

Dysgwch ac ymarferwch Geoffiseg – gwelwch o dan y pridd gan ddefnyddio magnetedd a gwrthedd. Gweithgareddau hwyl gan ddefnyddio magnetedd a chylchedau trydanol.

 

Dydd Sadwrn Tachwedd 2ail

Taith posib i safle Rhufeinig yn Nyffryn Tywi (lleoliad i’w gadarnhau) i gynnal Geoffiseg go iawn gyda chymorth tîm archeolegol proffesiynol.

 

Dydd Sadwrn Rhagfyr 7fed

Parti gwisg ffansi Cymru Rufeinig. Rhowch gynnig ar amrywiaeth o weithgareddau y byddai pobl Rufeinig wedi’u mwynhau, gan gynnwys gemau bwrdd, gwehyddu a bwyta.

 

 

Dyddiadau i’w Cadarnhau ar gyfer y gweithgareddau canlynol:

Mai – Ymweliad â Chastell Henllys – Fryngaer yn Sir Benfro lle mae rhan o’r pentref wedi’i hail-greu. Yn y tai crwn o Oes yr Haearn ac adeiladau eraill, gallwch chi weld sut roedd Gymry brodorol yn byw yn ystod oes y Rhufeiniaid. Bydd digon i’w wneud a chaffi neis. Gweler gwybodaeth a lluniau http://www.castellhenllys.com/. Rhaid i chi archebu lle ar gyfer y daith hon trwy e-bost neu dros y ffôn.

 

Gorffennaf – Diwrnod llawn o weithgareddau ar archeoleg y Gymru Rufeinig ac archaeoleg Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

 

Medi – Ymweliad â Chaerllion i weld y gweddillion Rhufeinig ac ymweld ag Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. Gweler gwybodaeth a lluniau https://museum.wales/roman/. Rhaid i chi archebu lle ar gyfer y daith hon trwy e-bost neu dros y ffôn.

 

Am ragor o wybodaeth am y Clwb Archaeolegwyr Ifanc neu i archebu eich lle, e-bostiwch Alice Day – yacatthegarden@gmail.com