Teulu

Hidlo rhestr

 1. Gweithgareddau Hanner Tymor Mis Chwefror

  • Sul 23 Chwefror 2020
  • Digwyddiad trwy'r dydd!

  Byddwn yn canolbwntio ar adar yn ystod yr hanner tymor hwn!

  Darllen rhagor
 2. Dydd Gŵyl Dewi

  • Sul 1 Mawrth 2020
  • Digwyddiad trwy'r dydd!

  Dewch i ddathlu diwrnod arbennig ein nawddsant!

  Darllen rhagor
 3. Dydd Mawrth Mwdlyd

  • Mawrth 3 Mawrth 2020
  • 1pm - 2pm

  Mae Dydd Mawrth Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol yn ystod y tymor.

  Darllen rhagor
 4. Dydd Mercher Mwdlyd

  • Mercher 4 Mawrth 2020
  • 11am - 12pm

  Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol yn ystod y tymor.

  Darllen rhagor
 5. Clwb Archaeolegwyr Ifanc

  • Sadwrn 7 Mawrth 2020
  • 10am - 12pm

  Yn galw plant sydd eisiau bod yn Indiana Jones neu Lara Croft!

  Darllen rhagor
 6. Ffair Sul y Mamau

  Yn gwneud eich Sul y Mamau yn arbennig dros ben!

  Darllen rhagor