Adfer Parcdir Godidog

Hidlo rhestr

 1. Taith y Parcdir

  • Mawrth 28 Mai 2019
  • 2pm - 4pm

  Dysgwch mwy am barcdir hanesyddol ac anhygoel Syr William Paxton a chael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd ein Prosiect Adfer y Parcdir Godidog

  Darllen rhagor
 2. Taith Hanes yr Ardd

  • Mercher 29 Mai 2019
  • 2pm - 2:45pm

  Dewch i ddysgu mwy ar hanes hynod o ddiddorol yr Ardd

  Darllen rhagor
 3. Taith Ddistaw

  • Iau 30 Mai 2019
  • 2pm - 3pm

  Taith mewn tawelwch yw hon, er mwyn gaddael i’r synhwyrau eraill wneud yn fawr o’r profiad!

  Darllen rhagor
 4. Clwb Archaeolegwyr Ifanc

  • Sadwrn 1 Mehefin 2019
  • 10am - 12pm

  Yn galw plant sydd eisiau bod yn Indiana Jones neu Lara Croft!

  Darllen rhagor
 5. Taith Het Galed

  • Mawrth 4 Mehefin 2019
  • 11am - 1pm

  Dewch i weld y newidiadau sydd wedi digwydd ar y safle!

  Darllen rhagor
 6. Gweithdy Gwisgoedd Cyfnod y Rhaglywiaeth

  • Sadwrn 29 Mehefin 2019
  • 10:30am - 4:30pm

  Byddwch yn barod i fynd i ddawns grand ar ddiwedd y dydd!

  Darllen rhagor