Addysg gydol oes

Hidlo rhestr

 1. Cwrs Coed Ffrwythau

  • Mercher 5 Chwefror 2020
  • 10am - 2:30pm

  Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â dewis cyltifarau, cyfnodau blodeuo a pheillio a sut i ymgorffori’r coed yn eich gardd

  Darllen rhagor
 2. Paentio Dyfrlliw yn Y Tŷ Gwydr Mawr

  Dysgwch sgiliau sylfaenol paentio Dyfrlliw gyda’r ymarferydd Celf broffesiynol Genevieve Caminade.

  Darllen rhagor
 3. Cwrs Garddio’n Galluog ar gyfer Newid Hinsawdd: Tyfu Bwyd

  • Gwener 7 Chwefror 2020
  • 9:30am - 3:30pm

  Dysgwch sut i dyfu ffrwythau a llysiau yn gynhyrchiol yn wyneb newid yn yr hinsawdd

  Darllen rhagor
 4. Paentio Acrylig yn y Tŷ Gwydr Mawr

  Dysgwch sgiliau sylfaenol paentio Acrylig gyda’r ymarferydd Celf broffesiynol Genevieve Caminade.

  Darllen rhagor
 5. Cwrs Tocio Coed Ffrwythau yng Nghanolfan Crefftau’r Coedwig, Sir Ddinbych

  • Sadwrn 15 Chwefror 2020
  • 10am - 12:30pm

  Dysgwch sut i docio rhai o’r coed ffrwythau ym Mherllan Dreftadaeth y Ganolfan Crefftau’r Goedwig

  Darllen rhagor
 6. Cwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

  • Sadwrn 15 Chwefror 2020
  • 10am - 2pm

  Dysgwch yr egwyddorion allweddol o ddylunio plannu er mwyn creu gardd sy’n ‘gweithio’

  Darllen rhagor