Bygi Ffit

  • Mawrth 8 Ionawr 2019
  • 10:30am - 11:30am
Sut i archebu

Dewch i geisio ar Bygi Ffit yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, mae sesiynau yn rhedeg pob Dydd Mawrth o 10yb AM DDIM.

Mae angen i bawb cwrdd yn y caffi sy’n agos i’r brif fynedfa.

Rhaid i bob bygi fod yn addas i redeg.

Sesiynau yn cael ei arwain gan redwr arbenigol.

Mae archebu eich lle yn angenrheidiol, gyda llefydd cyfyngedig i ddim ond 15 bygi. I archebu eich lle cewch yma.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: tanwen.randell@meithrin.cymru neu sharon.leech@welshathletics.org