Paentio Acrylig yn y Tŷ Gwydr Mawr

  • Sadwrn 12 Hydref 2019
  • 10am - 4:30pm
Sut i archebu

Paentio Acrylig yn y Tŷ Gwydr Mawr

Dewch i ymuno â sesiwn ymarferol i ddysgu sut i weithio gyda phaentiau acrylig. Wedi’i rhannu dros dau diwrnod yn y  Tŷ Gwydr Mawr byddwch yn dysgu sgiliau technegol a chreu amrywiaeth o baentiadau. 

Dewch â sedd trithroed a’ch deunyddiau celf.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-4.30yp. £75 (£70 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)  am Ddydd Sadwrn Hydref 12 a Dydd Sul Hydref 13 sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg yn dilyn eich cwrs. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150