9fed Gwerthiant Blynyddol o Blanhigion

  • Gwe 17 Mai - Sad 18 Mai 2019
  • 10am - 6pm
Sut i archebu

Cofiwch am fargeinion llewyrchus y gwerthiant blynyddol o blanhigion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd cannoedd o blanhigion, a roddwyd gan staff, gwirfoddolwyr, aelodau a chyhoedd yr Ardd, ar werth yn ystod y dau ddiwrnod o godi arian ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn, Mai 17 a 18. Ac mae’n Diwrnod Aelodau ar y Dydd Gwener.

Dylech fod yn meddwl am glirio lle yn eich gardd/iard gefn am y toreth o fargeinion blodeuol sydd i ddod.