Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Teithio i’r Ardd

Ar gyfer defnyddwyr Satnav, ein côd post yw SA32 8HN.

Dewch i’r Ardd gan ddefnyddio trên, bws neu beic a mwynhewch mynediad hanner-pris – gwelwch dudalen Good Journey yr Ardd.

Lleolir yr Ardd rhyw 10 munud o’r M4 a munudau o’r A48 yn Sir Gaerfyrddin, rhwng  Cross Hands a Chaerfyrddin.

Hyd eich siwrnai:

  • Abertawe – 30 munud
  • Caerdydd – 55 munud
  • Bryste – 1 awr 30 munud
  • Canolbarth Lloegr – 3 awr

Mae manylion teithiau penodol isod: