Siopa a Bwyta

Mae gennym ddewis ardderchog o lefydd i fwyta, yfed a siopa yn yr Ardd

Mae ein Canolfan Arddio – Y Pot Blodyn – sydd wedi’i lleoli ger y fynedfa i ymwelwyr, yn lle hyfryd i ymweld ag ef ac ymlacio tra’n mwynhau blas o Gymru, gyda lluniaeth ysgafn a gynhyrchwyd ac a wnaed yn lleol.  Mae hefyd cyfle i brynu bwyd nodweddiadol Gymreig, fel bara lawr, jamiau, caws a chacennau.  Mae ein Siop Canolfan Arddio gerllaw, sy’n gwerthu anrhegion garddio, potiau a phlanhigion, o’r cyffredin i’r ecsotig.   Mae mynediad i’r Pot Blodyn YN RHAD AC AM DDIM.

O fewn yr Ardd, mae ein Bwyty Tymhorol, a leolir yn y Bloc Stablau, yn lle ardderchog i fwyta pryd twym hyfryd, byrbrydau neu frechdanau.  Yma ry’n ni’n amcanu at ddefnyddio bwydydd sydd mor organig a lleol ag sy’n bosibl, gan gynnwys cynnyrch a dyfwyd yn yr Ardd ei hun.

Hefyd o fewn y Bloc Stablau y mae ein Siop Roddion. Mae hwn yn cynnwys amrywiaeth eang o gynnyrch, o grefftau lleol Cymreig i gynnyrch bambŵ a fasnachwyd yn deg o Asia.   Ffoniwch 01558 667168 er mwyn cysylltu â’r Siop yn uniongyrchol.

Cadwch olwg hefyd ar Oriel yr Ardd – mae gweithiau celf rhyfeddol ar werth yn aml yma.

Lleolir ein Caffi’r Canoldir o fewn y Tŷ Gwydr Mawr.  Mae hwn yn gwerthu byrbrydau oer a diodydd yn ystod misoedd yr haf.