Llwybrau ac Apiau

Rydym yn cynnig llawer o lwybrau ac apiau i’ch helpu chi i gynllunio a gwneud y gorau o’ch ymweliad

O blith ein pedair Taith Gerdded yn yr Ardd, hon yw’r fwyaf heriol

Popeth Hardd a Hyfryd – ewch am dro am filltir o gwmpas yr Ardd

Taith Bywyd Gwyllt yr Haf – ewch am daith 2km o gwmpas yr Ardd

Llwybr Cerflunwaith – mae gennym gasgliad hyfryd o gerfluniau awyr agored

Llwybr Coed yr Hydref 

Llwybr Cen yr Ardd – mae’r aer glân yma yn ddelfrydol ar gyfer cen ar goed a chreigiau

Llwybr Ecoleg – darganfod sut mae planhigion wedi addasu i lefydd poeth a sych

Llwybr Defnyddio’r – dewch i gyffwrdd ac arogli rhai o’n planhigion mwyaf moethus

Cymerwch daith ddirgel hudol o gwmpas yr Ardd – darganfod a chael hwyl mewn lleoedd na fyddech chi fel arfer yn mynd.

Os hoffech chi gael taith sain o amgylch yr Ardd, mae ar gael ar yr app Garddio Candide ar yr App Store neu’r Galaxy Play.

Os ydych chi eisiau gwybod ble i ddod o hyd i blanhigyn neu grŵp penodol o blanhigion, dilynwch y ddolen hon i’n cronfa ddata planhigion Garden Explorer.