Ymweliadau Grŵp

Ry’n ni’n cynnig graddfa arbennig o £11.25 yr oedolyn ar gyfer ymweliadau gan grwpiau o gwmnïau coetsys, cwmnïau teithio, a grwpiau (deg neu fwy o ymwelwyr).

Ry’n ni wedi’n lleoli’n gyfleus iawn rhyw 2 funud o’r ffordd ddeuol, yr A48 – ac mae gennym lefydd parcio i goestsys yn unig, ynghyd â digon o lefydd i barcio am ddim i geir a bysys bach.

Archebwch eich ymweliad grŵp ar 01558 667148.

Anrheg Arbennig i Yrwyr Coetsys

Caiff yrwyr coetsys sy’n dod ag ymwelwyr i’r Ardd fynediad am ddim a thaleb am bryd o fwyd gwerth £9.95.