Hygyrchedd

Dyluniwyd yr Ardd i fod yn hygyrch i bob ymwelydd beth bynnag fo’i allu.

Mae pob llwybr o fewn yr Ardd ffurfiol yn addas i gadair olwyn, ac mae nifer o gadeiriau olwyn ar gael yn y Porthdy.

Nodwch os gwelwch yn dda, oherwydd y pandemig COVID-19, ni allwn gynnig ein gwasanaeth bygi wennol ar hyn o bryd.  Os oes angen cadair olwyn arnoch i’ch cynorthwyo o amgylch yr Ardd Fotaneg, rydym yn eich cynghori i archebu un ymlaen llaw trwy ffonio 01558 667149.

Fel elusen, ry’n ni’n dibynnu ar roddion o gadeiriau olwyn a sgwteri symudedd, felly os gallwch ein helpu, ffoniwch y rhif uchod.   Byddwn ni, a rhai o’n hymwelwyr anabl, yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.

Mae’n flin gennym ond ni chaniateir anifeiliaid anwes yn yr Ardd Fotaneg, oni bai am gŵn tywys, ac cŵn ar diwrnodau i Chi a’ch Ci.

Er mwyn diogelwch ein holl ymwelwyr, ni chaniateir beiciau (mae sgwteri symudedd yn eithriad).