Ymweliadau Grŵp

Ry’n ni’n cynnig graddfa arbennig o £7.50 yr oedolyn a £6 y tocyn consesiwn ar gyfer ymweliadau gan grwpiau o gwmnïau coetsys, cwmnïau teithio, a grwpiau (deg neu fwy o ymwelwyr).

Ry’n ni wedi’n lleoli’n gyfleus iawn rhyw 2 funud o’r ffordd ddeuol, yr A48 – ac mae gennym lefydd parcio i goestsys yn unig, ynghyd â digon o lefydd i barcio am ddim i geir a bysys bach.

Archebwch eich ymweliad grŵp ar 01558 667148.

 

Teithiau Tywys

Rydym yn cynnig teithiau tywys cyffredinol o’r Ardd, sy’n costio £25 i hyd at 20 o bobl. Bydd grwpiau dros 20 o bobl yn cael eu rhannu rhwng dwy neu fwy o dywyswyr. Os hoffai eich grŵp daith tywys, rhowch wybod i ni pan fyddwch chi’n archebu os gwelwch yn dda. Fodd bynnag, rydym yn gofyn am o leiaf pythefnos o rybudd os oes angen arweinydd ychwanegol arnoch.

 

Mae ein teithiau’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr hyfforddedig ac mae’r teithiau cerdded cyffredinol o’r Ardd yn para tua 45 munud i 1 awr. Efallai y bydd rhai ardaloedd o’r Ardd yn anodd i ymwelwyr sy’n llai abl a defnyddwyr cadair olwyn. Os oes unrhyw un sydd â phroblemau symudedd am fynd ar daith tywys, gofynnwch i ni gael gwybod am hyn cyn gynted â phosib er mwyn i ni allu gwneud y trefniadau priodol.

 

Rydym yn cynnig teithiau tywys sy’n canolbwyntio ar arddwriaeth sy’n amodol ar argaeledd ein garddwyr, gofynnwn am o leiaf 4 wythnos o rybudd i allu trefnu hyn.

 

Anrheg Arbennig i Yrwyr Coetsys

Caiff yrwyr coetsys sy’n dod ag ymwelwyr i’r Ardd fynediad am ddim, taleb am bryd o fwyd gwerth £8.75, a thaleb rhodd gwerth £2 y gellir ei wario yn Siop Roddion yr Ardd neu yn Y Pot Blodyn, sy’n siop goffi ac yn ganolfan arddio.

Cynnig Arbennig i Grŵpiau

Mae gennym cynnig arbennig i ymweliadau grŵp yn ystod Ebrill a Mai – £5 y person yn unig!