Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Ymweliadau Grŵp

Ry’n ni’n cynnig graddfa arbennig o £7.50 yr oedolyn a £6 y tocyn consesiwn ar gyfer ymweliadau gan grwpiau o gwmnïau coetsys, cwmnïau teithio, a grwpiau (deg neu fwy o ymwelwyr).

Ry’n ni wedi’n lleoli’n gyfleus iawn rhyw 2 funud o’r ffordd ddeuol, yr A48 – ac mae gennym lefydd parcio i goestsys yn unig, ynghyd â digon o lefydd i barcio am ddim i geir a bysys bach.

Archebwch eich ymweliad grŵp ar 01558 667148.

Teithiau Tywys

Os hoffech eich grŵp gael taith dywys, gadewch inni wybod os gwelwch yn dda pan fyddwch yn archebu eich ymweliad.   Bydd angen pythefnos o rybudd arnom, fodd bynnag, er mwyn trefnu tywysydd.  Pris y daith dywys fydd £25, a gellir tywys hyd at 20 o bobl.  Gan fod ein tywyswyr yn wirfoddolwyr, mae angen i chi gadarnhau eich ymweliad wythnos ymlaen llaw neu bydd rhaid canslo’r daith.

Anrheg Arbennig i Yrwyr Coetsys

Caiff yrwyr coetsys sy’n dod ag ymwelwyr i’r Ardd fynediad am ddim, taleb am bryd o fwyd gwerth £8.75, a thaleb rhodd gwerth £2 y gellir ei wario yn Siop Roddion yr Ardd neu yn Y Pot Blodyn, sy’n siop goffi ac yn ganolfan arddio.

Cynnig Arbennig i Grŵpiau

Mae gennym cynnig arbennig i ymweliadau grŵp yn ystod Ebrill a Mai – £5 y person yn unig!