Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Priodasau

Dyma leoliad hyfryd ar gyfer priodas

Mae gennym gyfleusterau rhagorol er mwyn gwneud diwrnod eich priodas CHI yn ddiwrnod perffaith.

Mae gwelyau blodau godigog, llwybrau breuddwydiol ger y llynnoedd, golygfeydd llesmeiriol, pensaernïaeth modern syfrdanol, ac adeiladau hanesyddol a adferwyd yn ofalus, wedi’u cyfuno er mwyn gwneud hwn yn lle rhamantus, unigryw i briodi.

Ry’n ni’n cynnig lle i briodasau a phartneriaethau sifil, ac mae pob cyfleuster ar gael i’r anabl, felly does dim rhaid i unrhyw un golli dim o’ch diwrnod arbennig.

Edrychwch ar ein Pecyn Priodas a chysylltwch â Cellan Williams os hoffech fwy o fanylion, neu os oes ymholiadau arbennig ganddoch.