seed

Hidlo rhestr

  1. Blogiau'r Ardd

    Cadw hadau’n llwyddiannus

    Pan ddaw’n fater o arddio mewn ffordd hunan-gynhaliol, does dim yn well na chadw’ch hadau eich hun. Ar gyfer y banc hadau yn yr Ardd Fotaneg rydym yn casglu, sychu, glanhau a storio hadau planhigion gwylltion Cymru i’w diogelu ar gyfer y dyfodol ac i adfer ffyrdd o’u defnyddio. Gall nifer o’r technegau a ddefnyddiwn […]

    Darllen rhagor