RHS

Hidlo rhestr

  1. Blogiau'r Ardd

    Gwobr arbennig iawn i Simon

    Dyfarnwyd y wobr o Aelod Cyswllt Er Anrhydedd yr RHS i’r curadur Simon Goodenough. Mae’r wobr glodfawr hon, a sefydlwyd yn 1930, yn cael ei dyfarnu gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol i bobol o dras Brydeinig yn unig sy wedi rhoi gwasanaeth clodwiw i arddwriaeth naill ai fel cyflogwyr neu weithwyr yn ystod eu gyrfa. […]

    Darllen rhagor