pollinator

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #6 – Chwilen milwr coch (Rhagonycha fulva)

  Mae’r chwilod bach coch arbennig hyn yn gyffredin iawn mewn dolydd yn ystod yr haf. Mae’r oedolion yn bwydo ar neithdar a  phaill, sy’n eu gwneud yn beillwyr rhagorol, ac maent i’w gweld yn aml ar flodau mewn parau (ac weithiau rhagor!). Mae planhigion sydd â blodau ar agor, fel efwr a gorthyfail, yn ffefrynnau […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #5 – Gweirlöyn y ddôl (Maniola jurtina)

  Y rhywogaeth hon yw un o’n pili-palaod mwyaf cyffredin, ac mae niferoedd ohonyn nhw i’w gweld yn hedfan o gwmpas Cae Trawsgoed ar ddiwrnodau heulog. Y smotiau llygad a’r darnau oren ar flaen yr adain yw unig nodweddion arbennig  y rhywogaeth hon, sy’n ei gwahaniaethu oddi wrth y pili-palaod brown eraill.  Mae’r pili-pala hwn yn […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #3 – Cardwenynen gyffredin (Bombus pascuorum)

  Y gardwenynen gyffredin yw un o’n cacwn mwyaf niferus, gyda’i gwallt oren rhyfedd sy’n ei gwneud yn wahanol i’r rhywogaethau cyffredin eraill. Mae dwy gardwenynen arall i’w cael yn y Deyrnas  Gyfunol ac mae’n anodd gweld y gwahaniaeth rhyngddyn nhw a’r gardwenynen gyffredin, sef cardwenynen y mwswgl a’r gardwenynen frown, er bod y rhain lawer […]

  Darllen rhagor