hoverfly

Hidlo rhestr

  1. Blogiau'r Ardd

    Peilliwr y dydd #4 – Pryfyn hofran cacynen

    Mae’r pryfyn hofran hwn yn edrych ychydig yn wahanol i’r gweddill, gan edrych fel cacynen wedi treulio. Bydd y larfau fel rheol yn datblygu o fewn coesau planhigion efwr a gwelir yr oedolion yn aml yn chwilio am fwyd ymysg y blodau. Mae hwn yn bryfyn hofran cyffredin sydd i’w weld yn aml mewn tir […]

    Darllen rhagor