beetle

Hidlo rhestr

  1. Blogiau'r Ardd

    Peilliwr y dydd #6 – Chwilen milwr coch (Rhagonycha fulva)

    Mae’r chwilod bach coch arbennig hyn yn gyffredin iawn mewn dolydd yn ystod yr haf. Mae’r oedolion yn bwydo ar neithdar a  phaill, sy’n eu gwneud yn beillwyr rhagorol, ac maent i’w gweld yn aml ar flodau mewn parau (ac weithiau rhagor!). Mae planhigion sydd â blodau ar agor, fel efwr a gorthyfail, yn ffefrynnau […]

    Darllen rhagor