beekeeper

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Y Tîm Gwenyn yn ôl wrth y llyw mewn pryd ar gyfer yr ailagoriad mawr

  Cael ei gwirfoddolwyr yn ôl, ynghyd ag arwyddion o gnwd toreithiog o fêl, yn rhoi hwb i Lynda Christie, gwenynwr yr Ardd Fotaneg. Melystra pur!

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Rhagor o neithdar yn arwydd o amseroedd hapusach yn y wenynfa

  Mae hi’n fwy tebyg i jyngl allan yna! Y tyfiant sydyn diweddar yn golygu bore cynnar i wenynwr yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Helynt Hirddydd Haf

  Brenhines anodd ei dal yn achosi i wenynwr yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie, redeg mewn cylchoedd ar y diwrnod hiraf

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gwenynwraig yr Ardd – Lynda Christie

  Does dim llawer o wenynwyr proffesiynol yng Nghymru, ond mae un gennym yma yn yr Ardd.  Lynda Christie yw hi, ac mae ei diddordeb maith mewn gwenyn mêl wedi mynd â hi ar hyd llwybr gyrfa anarferol.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Cymryd gofal ar ddiwrnod braidd yn stormus

  Mis Mehefin tanbaid! Mae gwenynwr yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie, yn brwydro yn erbyn yr elfennau i wneud ei marc

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Mentro ar y mieri yn allweddol i bontio bwlch mis Mehefin

  Mae gwenynwr yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie, yn gweddïo am law i hybu llif y neithdar wrth i dymor yr heidio barhau

  Darllen rhagor