archives

Hidlo rhestr

  1. Blogiau'r Ardd

    Cyfri’r nifer o sbesimenau yn ein llysieufa

    Mae yna ystafell yn ein Canolfan Gwyddoniaeth sy’n cynnwys llysieufa – casgliad arbennig o blanhigion sych wedi’i wasgu, pob un ynghlwm i ddalen o garden. Ond faint o sbesimenau sydd gyda ni? Well, i ddweud y gwir, nad oeddem ni yn siŵr ein hunain tan ddiweddar!

    Darllen rhagor