Cymysgedd o Hadau Blodau Gwyllt a Porfeydd

Nid yw'r cynnyrch hwn ar gael o stoc ac nid yw ar gael.

Disgrifiad

Cymysgedd o flodau gwyllt a glaswellt brodorol o ddolydd llawn rhywogaethau yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Plannwch y tu allan yn yr hydref ar dir moel neu yn eich lawnt, gan grafu’r arwyneb cyn plannu.  Gadewch i’r planhigion flodeuo a hadu cyn eu torri yn ôl a chodi’r toriadau.  Bydd rhai rhywogaethau lluosflwydd sy’n byw’n hwy yn cymryd amser i sefydlu a blodeuo.

Hadau wedi eu cynaeafu, eu prosesu a’u pecynnu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Bod tro y byddwch yn prynu byddwch yn cefnogi cenhadaeth yr Ardd Fotaneg.

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.

 

Gwybodaeth ychwanegol

Size

Bag bach (50g) 12.5m², Bag mawr (200g) – 50m²