Te Prynhawn Nadolig i Ddau

£85.00

Dewch i ddarganfod harddwch Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyda phrofiad Te Prynhawn Nadolig i ddau berson yn lleoliad eiconig y Tŷ Gwydr Mawr.

In stock

Disgrifiad

Dewch i ddarganfod harddwch Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyda phrofiad Te Prynhawn Nadolig i ddau berson yn lleoliad eiconig y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnig amrywiaeth ysbrydoledig o erddi thema, y tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd, tŷ trofannol, mannau chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol i gyd mewn tirwedd o gyfnod y Rhaglywiaeth ym  mryniau hardd cefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Dewch i archwilio’r dirwedd dreftadaeth hon o lynnoedd wedi’u hadfer, chwe phont newydd, gorlifannau a rhaeadr ddramatig.

Yr Ardd Fotaneg yw’r mwyaf a’r gorau yng Nghymru, ac yn ganolbwynt iddi mae’r Tŷ Gwydr a gynlluniwyd gan yr Arglwydd Foster. Saif ar y tir fel diferyn mawr o law, ac mae’r adeilad 3,500 metr sgwâr fel Arch Noah ar gyfer planhigion sy’n brin neu dan fygythiad o bob rhan o’r byd.

Beth am roi anrheg i chi’ch hun a chyfaill neu rywun annwyl, neu brynu hyn yn rhodd i’r bobl arbennig yn eich bywyd?

Gweler y FWYDLEN yma

Mae’r profiad Te Prynhawn Nadolig hyn yn costio £85 i ddau berson ac yn cynnwys:

  • Mynediad i ddau berson i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
  •  Te Prynhawn Nadolig yn y Tŷ Gwydr Mawr eiconig. Mae hyn yn cynnwys te neu goffi, amrywiaeth o frechdanau, bwydydd sawrus tynhorol a danteithion sawrus tymhorol. Mae te arbenigol ar gael drwy wneud cais. Darperir ar gyfer anghenion arbennig hefyd. Rhodd am ddim – Hamper bach o roddion sy’n arbennig i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
  • Amser rhydd i fwynhau crwydro drwy’r 568 erw yn yr Ardd Fotaneg.

Ar ôl ei phrynu, bydd taleb Te Prynhawn Nadolig  yn cael ei hanfon atoch gyda manylion sut i drefnu cael eich profiad,

  • Dim ond am ddyddiad ym mis Rhagfyr y gellir defnyddio taleb Te Prynhawn Nadolig hwn. Cofiwch, er hynny, ar adegau prysur na fydd rhai dyddiadau ar gael.
  • Mae’r profiad Te Prynhawn ar gyfer dau berson ond os hoffech ddod â pherson ychwanegol, anfonwch e-bost i Delyth.Edwards@gardenofwales.org.uk.
  • Os ydych yn aelod o’r Ardd Fotaneg, ac os hoffech brynu’r profiad hwn, anfonwch e-bost i Sarah.Williams@gardenofwales.org.uk.