Bare Natural Bar Sebon Naturiol Tea Tree ac Eucalyptus

£6.00

Caiff y bar sebon naturiol hwn ei wneud gan Bare Natural yng Ngogledd Cymru.

In stock

Disgrifiad

Sebon sy’n gwella’n naturiol ac yn glanhau’n drwyadl. Gall helpu gwella ac atal achosion o acne. Bydd yn dal i gadw’ch croen yn ystwyth ac yn llaith gydag arogl sy’n gwella eglurder meddwl ac egni.

Byddwch yn cael un bar o sebon yn pwyso o leiaf 100g.

Sylwch: Mae pob sebon yn naturiol ac wedi’i wneud â llaw, felly gall y lliwiau, y mathau a’r ffurfiau newid.

Caiff y bar sebon naturiol hwn ei wneud gan Bare Natural yng Ngogledd Cymru.